Hudklinik i Kronoberg

PDT

PDT behandling sker genom att en salva innehållande delta-aminolevulinsyra (ALA) appliceras på huden.  Antalet patienter som utgör primär målgrupp för behandlingsmetoden beräknas uppgå till cirka 4 000 per år. Man ska smörja salvan, som ska sitta fyra-sex timmar sen exponeras den till röd eller blå ljus, alltså hudområdet belyses antingen med en laser eller med en inkoherent (röd) ljuskälla. På detta sättet kan man döda cancer celler i huden, utan att lämna ärr efter sig eller skada huden. Man kan också använda salvan mot akne som inte svarar på konventionellt behandling, med utmärkt effekt.

Antalet nya fall av hudcancer ökar under varje år. Det finns tre olika former av hudcancer; basaliom, skivepitelcancer och malignt melanom. Fotodynamisk terapi (PDT) är en ny metod för behandling av utbredda förstadier till skivepitelcancer, så kallade aktiniska keratoser, och ytliga former av basaliom.

De kliniska studierna av PDT, som hittills genomförts inom hudsjukvården, utgörs av två randomiserade kontrollerade studier och ett flertal okontrollerade behandlingsstudier. I de kontrollerade studierna har sammanlagt 128 patienter randomiserats till PDT respektive kryokirurgi. De båda metoderna visade sig likvärdiga med hänsyn till läkningsgrad. Läkningstiden vid PDT var signifikant kortare och det kosmetiska resultatet bättre än vid kryokirurgi. Smärtor och obehag under behandlingen skattades lika av patienterna.

Tillgängliga resultat talar för att PDT är en lovande metod. Ytterligare studier av patientnytta, risker och kostnader med längre uppföljning behövs dock.

PDT kan hjälpa med rejunvetion  av ansikte genom att bygga collagen under huden, då blir huden slätare, mindre rynkor och man ser yngre ut.
Det behövs flera behandlingar med 2-3 veckors mellanrum. Man kan också behandla solskada, som heter aktinisk keratos, det första steg i hudcancer.  Med PDT-behandlingen behandlas både hudcancer och rejunvetionar vi  huden samtidigt.

PDT kan användas mot:

  • Hudcancer
  • Akne
  • Solskador
  • Rynkor och ansiktsrejunvetion
Med PDT kan man ta bort ljus hår , som icke svarar på vanlig  laserbehandling eller IPL.

Alla dessa möjligheter kan vi fixa till dig när du kommer till oss!!

Du kan boka här:

Etikettmoln