Hudklinik i Kronoberg

Hudsjukdomar

Vi tar emot patienter med olika sjukdomar b l.a. : Psoriasis, Eksem,  Akne, håravfall och Urticaria.

Bedömning och behandling av hudcancer t.ex. Basaliom, Malignant, Melanom och skivepitelcancer.
Vi kan behandla med kräm eller kiriugiska ingrepp. Vi kan också ta bort missprydande födelsemärke, födelsemärke som har utsatts för belastnig och irritation.
De behandlas med väldigt enkla  ingrepp och man behöver bara lokal bedövning.

Bedömning och behandling av  bensår, STI, och gential sjukdomar.

Vi är lätt tillgängliga,  du behöver inte vänta läng tid som är avgjörande för prognos.
Vi har den kompetensen och kunskapen som behövs för rätt   bedömnig.

Du kan boka här:

Etikettmoln