Hudklinik i Kronoberg

Födelsemärken och Leverfläckar

Vad är födelsemärke och leverfläck?

Födelsemärke sammanfattande benämning på hudfläckar vilkas färg är någon nyans av brunt eller rött och som kan vara plana eller upphöjda. Många födelsemärken finns vid födelsen, men särskilt de bruna märkena kommer i regel senare, under uppväxtåren eller i tidig vuxen ålder.

Leverfläck i allmänspråket benämning på avgränsad hudfläck vars färg är mörkare brun än omgivningens p.g.a. ökad mängd pigment.

Ett födelsemärke är oftast helt ofarligt, men man kan ändå vilja få bort det. Man kanske tycker att märket är fult eller är orolig och vill ha det undersökt eftersom det händer att födelsemärken med tiden utvecklas till cancer.

Leverfläckar som är jämnt pigmenterat och/eller välavgränsad med en eller två färgad är helt ofarlig men det är svårt för dig att bedöma. De kan bli utsatta för irritation eller ser miss prydande, det krävs  att de måste tas bort. De kan ändras till en farlig cancer som  heter malignant melanom (eller kan de vara cancer från början) därför det är bättre att du slipper oroligheter och komma hit för att få en snabb bedömning och bli omhändertagen.

Vi kan ta bort de med enkla ingrepp med lokalbedövning.

Man får INTE behandla de med laser eller andra metoder, bara operation som gäller!

Du kan boka här:

Etikettmoln