Hudklinik i Kronoberg

Botox

Används för att minska dynamiska rynkor på övre delen av ansiktet:

 • Bekymmerrynkor mellan ögonbrynen.
 • Rynkorna i pannan.
 • Kråksparkar runt ögonen

Men kan också användas i nedre delen av ansiktet.

Rynkor i ansiktet kan förekomma pågrund av spänning i muskelerna.
Det ger intryck av oro,trötthet och/eller nedslagenhet.

Botox motverkar detta genom att försvaga musklerna och då blir man glad,livlig och aktiv.
Men musklerna behåller funktion, det är ingen förlamning! Fast flera människor tror det.
Botox används i mediniskt syfte sedan 50-talet för att behandla olika muskel sjukdomar.

Inga complikationer, eller risker för cancer eller andra sjukdomar.

Det funkar genom att blockera nervimpulserna.
Effekten är omedelbar och maximal i 2 veckor. Effekten behålls i 6 månader.

Vem får inte behandlas?

 • De som är överkänsliga mot botulismtexin.
 • De med muskel- och nervsjukdomar.
 • De som har vävnad sjukdomar.
 • De som står på antibiotika aminoglyrosik.
 • Gravida kvinnor.
 • Patienter med hudinfektion.

Själva procedur är enkel,smärtfri med omedelbar effekt. Det tar 10- 30 min göra ingreppet.
Många upplever det obehagligt, som myggbett. Man kan återgå till normala aktiviteter, behövs ingen ledighet.

Varaktigheten ökar med uppreppade behandligar.

Kompliktioner:

 • Mycket ovanliga.
 •  Blåmärken och svullnand kan uppkomma och de försvinner efter några dagar. Aspirin,NSAID och blodförtunnande ökar risken för blödning därför bör de undvikas före ingreppet.
 • Asymmatri kan uppkomma p.g.a. öjämna aktiviteter i musklerna men korrigeras lätt, oftast 2 veckor ingreppet.
 • Allergier helt ovanliga.
 • Tillfällig huvudvärk kan förekomma.

 

Du kan boka här:

Etikettmoln